Είναι ανησυχητικό το γεγονός, όταν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μπουρνούς απαντάει σε όλες τις ερωτήσεις, όταν εντός αιθούσης βρίσκονται και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι ή οι χειριστές διαφόρων θεμάτων (μελετητές, ορκωτοί λογιστές κλπ.).

Εξίσου ανησυχητικό και προβληματικό είναι το γεγονός, όταν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν υπάρχει κάποιος διαθέσιμος να απαντήσει σε ερωτήσεις όταν ο κ. Μπουρνούς απουσιάζει.

Εμείς στη «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» επειδή θεωρούμε ότι η λειτουργία και η «συνέχεια» σε ένα δήμο, δεν μπορεί να εξαρτάται από τη φυσική παρουσία του Δημάρχου, έχουμε δημιουργήσει την κατάλληλη «ομάδα» η οποία εξασφαλίζει ότι ο δήμος μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ακόμα και όταν απουσιάζει ο Δήμαρχος.