Άρθρο για το 1ο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων από τον Δρ. Ανδρέα Βασιλόπουλο Πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και το Σύμφωνο για το Κλίμα και το Περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του Συμφώνου για το Κλίμα και την Προστασία του Περιβάλλοντος, η συμβολή όλων μας είναι απαραίτητη, ειδικά του πρώτου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κλιματική αλλαγή πέρα από τα προβλήματα μπορεί να φέρει και ευκαιρίες. Εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνεται για να επιτύχουμε δυο πράγματα. Το 1ο είναι να κάνουμε τις πόλεις μας πιο ασφαλείς κ βιώσιμες και το 2ο  να βγούμε μπροστά στο κομμάτι του συναγωνισμού με τους άλλους δήμους. Αυτό μπορεί να φέρει πολλά πλεονεκτήματα σε όσους καταφέρουν να αποκτήσουν προβάδισμα. Ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει από το 2020 να δημιουργούμε δομές σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς δήμους για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Να μετράμε μαζί με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις την ποιότητα του αέρα κ άλλες περιβαλλοντικές παραμέτρους, να εμπλέκουμε το κοινωνικό σύνολο και την κοινωνία των πολιτών σε όλες τις περιβαλλοντικές δράσεις που οδηγούν στο στόχο το 2030, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι καμία διοίκηση δεν μπορεί να πετύχει αλλαγές χωρίς να έχει τους πολίτες άμεσα εμπλεκομένους για αυτό.

Χρειαζόμαστε ένα μοντέρνο μοντέλο διοίκησης στο οποίο πολίτες υπηρεσίες και διοίκηση θα σχεδιάζουν μαζί.  Να συμμετέχουμε σε δίκτυα όπως είναι ο ΣΠΑΥ, σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Να αξιοποιούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια που δίνονται για την μετάβαση σε κλιματικά βιώσιμες πόλεις και να μετατρέπουμε τα προβλήματα σε ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα η κυκλική οικονομία, η αξιοποίηση των υπολειμμάτων των κήπων που από μεγάλο πρόβλημα μπορεί να μετατραπεί σε έσοδο για παραγωγή βιομάζας και κομπόστ. Επίσης, η ηλεκτρική κίνηση των οχημάτων για τις υπηρεσίες και τους επισκέπτες μας.

Υπάρχουν συγκεκριμένες μεθοδολογίες που τις έχουμε δοκιμάσει μαζί με ευρωπαίους της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  και τους αρμοδίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους οποίους μελετάμε τις παραμέτρους και τον τρόπο εφαρμογής του Σύμφωνου για το κλίμα και των στόχων για το 2030.

Πρέπει να επισημάνω ότι σε όλο τον σχεδιασμό η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποδειχθεί ο καλύτερος πολλαπλασιαστής γιατί είναι και ο κοντινότερος βαθμός διοίκησης στους πολίτες. Πολίτες και επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται πλέον την κρισιμότητα της κατάστασης απαιτώντας από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να χαράξουν τον δρόμο προς ένα βιώσιμο περιβάλλον.

Η διερεύνηση κατάλληλων εργαλείων χρηματοδότησης, η μεταφορά θέσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμμετοχή σε panels όπως το σημερινό του ΣΠΑΥ, είναι μερικά από τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας αρχίζοντας μία συστηματική συνεργασία που θα καταστήσει τους Δήμους πρωταγωνιστές στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δείτε την ομιλία του κ. Ανδρέα Βασιλόπουλου στο 3ο FORUM του ΣΠΑΥ.