Για πρώτη φορά στην Ανατολική Αττική
JOBDAY - ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ
από το σταθμό μετρήσης που εγκαταστήσαμε μετρήσεις ανά 3λεπτο LIVE μικροσωματίδια PM1 - PM2,5 - PM 4 - PM 10, NO2, SO2, CH4
Βρείτε την ιδιοκτησία σας στην πολεοδομική μελέτη κεντρικού Πικερμίου