Ο υπ. δημοτικός σύμβουλος της “Δύναμης Ανάπτυξης” Κυριάκος Μαϊόπουλος αποκαλύπτει την έντονη αντίθεση μεταξύ των υπεύθυνων πρακτικών ενός ευσυνείδητου ιδιώτη και της αμελούς κατάστασης της γύρω περιοχής που είναι υπό δημοτικό έλεγχο.

Μέσα σε ένα τοπίο όπου συσσωρεύονται ξερά χόρτα και άφθονη καύσιμη ύλη, ο ιδιώτης επιδεικνύει υποδειγματική ευθύνη διασφαλίζοντας ότι το οικόπεδό του παραμένει απαλλαγμένο από αυτά εύφλεκτα υλικά. Ωστόσο, ο περιβάλλοντας χώρος που είναι υπό δημοτικό έλεγχο είναι γεμάτος με εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η περιοχή.

Η “Δύναμη Ανάπτυξης”, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία σε σχέση με τον καθαρισμό των οικοπέδων, έχει υιοθετήσει στο πρόγραμμά της πολιτικές για την δωρεάν περισυλλογή των βλαστικών υπολειμμάτων και σας προσκαλεί να συμπορευτείτε μαζί της για ένα δήμο σύγχρονο και λειτουργικό.