8η μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου

Παρακάτω τα θέματα της 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης – προσθήκης συντελεστών δόμησης στο Ο.Τ. 147 του γηπέδου «Παναγιώτης Σκούφος» της Δ.Ε. Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, μέσω της ανταλλαγής συντελεστών δόμησης με άλλα οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα.
2. Λήψη απόφασης περί χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ», συμβατικού ποσού 241.812,61€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 14/ 2023 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί Α΄ αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
4. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για την εκ νέου συγκρότηση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Ραφήνας λόγω λήξης της θητείας.
5. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».
6. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ».
7. Λήψη απόφασης περί κατ’ εξαίρεσης έγκρισης χορήγησης δικαιώματος υδροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. γ’ του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής λογαριασμών ύδρευσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους.