5η δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου

Παρακάτω τα θέματα της 5ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου:

1. Γνωμοδότηση περί έγκρισης ανάρτησης πολεοδομικής μελέτης – στάδιο Β1 – με τίτλο: «Κτηματογράφηση και Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης και Πράξη Εφαρμογής Πικερμίου Νομού Αττικής».
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης γεωμετρικής μεταβολής σε ιδιοκτησία του ΟΤ 140Β.
3. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 170/2022 απόφασης Δ.Σ. για την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωραρίου εργασίας στο προσωπικό ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων και ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 5/2023 απόφασης Δ.Σ του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου με δ.τ. “Φίλιππος Καβουνίδης” περί έκθεσης κατάστασης εσόδων – εξόδων του Δ΄ τριμήνου 2022.
5. Λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας κοινοχρήστου δημοτικού χώρου επί των οδών ΠΡΟΥΣΣΗΣ, ΣΟΥΚΑΤΖΙΔΗ και ΔΙΟΝΥΣΟΥ στην ΔΕ Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.
6. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας για επέκταση του οδοφωτισμού επί των οδών Ποσειδώνος και Θέτιδος στην Κοινότητα Ραφήνας.
7. Λήψη απόφασης περί «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους του Τ.Π. & Δανείων».
8. Λήψη απόφασης περί «Απευθείας ανάθεση εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Ραφήνας λόγω άγονου αποτελέσματος της αρχικής και της επαναληπτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος».
9. «Λήψη απόφασης περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων».
10. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας για το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου»