Στο ξενοδοχείο Μάτι (13-16 Ιουλίου) διοργανώνουμε σεμινάριο στον τομέα των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της εκπαιδευτικής διαδικασίας για καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν – η δράση υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ CLIL4DSN https://clil4dsn.eu/.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση, παρακαλώ επικοινωνήστε στο grafeio@avassilopoulos.gr.

Θα χαρώ να συμμετέχετε.