Ερώτημα για πολεοδομική καταλληλότητα (χρήση γης) οικοπέδων που προορίζονται βοηθητικοί χώροι του κοιμητηρίου Ραφήνας (2)

Αρ.Πρωτ.: BA 0502/0218 Πικέρμι, 26/02/2018 Προς: Πολεοδομία – ΥΔΟΜ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Υπόψη:κας Κολοβού Εύας Θέμα: Ερώτημα για πολεοδομική καταλληλότητα (χρήση γης) οικοπέδων που προορίζονται βοηθητικοί χώροι του κοιμητηρίου Ραφήνας Σας διαβιβάζουμε σχετικό αίτημα που είχαμε υποβάλλει από 20/12/2017 (αρ.πρωτ. ΒΑ3012/1217) στην Πολεοδομία Παλλήνης και το οποίο, κατόπιν προφορικής μας επικοινωνίας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. […]