7η μεικτή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου

Παρακάτω τα θέματα της 7ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος 2023.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υψομετρικής μελέτης σε τμήμα της οδού Καβουνίδου στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23ης Ιουλίου 2018».
4. Λήψη απόφασης περί κατ’ εξαίρεσης έγκρισης χορήγησης δικαιώματος υδροδότησης σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. γ’ του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
5. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους.