Αρ.Πρωτ.: BA 3002/1217

Πικέρμι, 04/12/2017

Προς: Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, Γραφείο Δημάρχου

Υπόψη: Δημάρχου κ. Μπουρνούς (Κοιν.: Εμπορικός Σύλλογος Ραφήνας-Πικερμίου, Υπόψη Προέδρου και μελών ΔΣ)


Θέμα: Αίτημα παροχής εξηγήσεων και στοιχείων για τη σύμβαση μεταξύ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και ιδιωτικής εταιρείας «MONTANA-GM IKE», κατόπιν της υπ’αρίθμ. 189/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.


Στις 24/07/2017 συνεδρίασε το Δημοτικό μας Συμβούλιο και μεταξύ άλλων αποφάσισε επί του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης περί καθορισμού των σημείων τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων». Την απόφαση αυτή ανήρτησε Δήμος στο Διαύγεια στις 13/09/2017 και διόρθωσε με ορθή επανάληψη στις 24/11/2017 (ΑΔΑ: ΩΧ6ΥΩ16-5ΞΩ). Με βάση την απόφαση αυτή η εταιρεία «MONTANA-GM IKE» έρχεται το τελευταίο διάστημα σε επικοινωνία με τους επαγγελματίες της περιοχής μας προτείνοντας να αναλάβει την διαφημιστική τους προβολή στις πινακίδες που πρόκειται να αναρτήσει εντός του Δήμου μας.

Παρακαλώ όπως:

α) με ενημερώσετε για τους λόγους της καθυστέρησης ανάρτησης της απόφασης στο «διαύγεια» και τους λόγους που επέβαλαν την ορθή επανάληψη 2,5 μήνες μετά την πρώτη ανάρτηση.

β) μου χορηγήσετε αντίγραφο της σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου μας και της ιδιωτικής εταιρείας «MONTANA-GM IKE», προκειμένου να ενημερωθώ για τους όρους συνεργασίας της εν λόγω εταιρείας με τον Δήμο μας και με τις επιχειρήσεις της περιοχής μας.

 

Παραμένω στη διάθεσή σας.

Ανδρέας Βασιλόπουλος