Αρ.Πρωτ.: BA 2993/1017

Πικέρμι, 20/10/2017

Προς: Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

α) Υπεύθυνο παρακολούθησης και Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας «Υποστήριξη ιστοσελίδας και ανοικτών δεδομένων και δημιουργίας λογοτύπου για τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου»

β) Υπεύθυνο παρακολούθησης και Επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας «Υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»

(2η ειδοποίηση)


Θέμα: Αίτημα χορήγησης στοιχείων για την πορεία α) της υπηρεσίας «Υποστήριξη ιστοσελίδας και ανοικτών δεδομένων και δημιουργίας λογοτύπου για τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου» και β) της υπηρεσίας «Υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου»


Σε επανάληψη του από 07/08/2017 αιτήματός μου (Αρ. Πρωτ. BA 2892/0817), παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εγγράφως για την πορεία:

α) της υπηρεσίας που αφορά στην ιστοσελίδα, στα ανοικτά δεδομένα και στο λογότυπο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ύψους 23.815€, η οποία ανατέθηκε με την απόφαση 501/2016 του Δημάρχου μας. Συγκεκριμένα θα ήθελα να μου παρέχετε:

1) αντίγραφο της μελέτης με βάση την οποία γίνεται η παροχή της υπηρεσίας

2) αντίγραφο των απαιτήσεων τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας και στελεχών του υποψηφίου αναδόχου

3) αντίγραφο της προσφοράς της αναδόχου εταιρείας

4) στην περίπτωση που προβλέπεται τμηματική παράδοση της υπηρεσίας, πότε και με ποια σχετικά έγγραφα έγινε η πρώτη παράδοση και οι επόμενες παραδόσεις από την ανάδοχο

5) πληροφορίες για τα παραδοτέα που προβλέπονται από τη σύμβαση

6) πληροφορίες για τα παραδοτέα που έχουν επίσημα παραδοθεί, επισυνάπτοντας αντίστοιχα έγγραφα παράδοσης της αναδόχου ή πρωτόκολλα παραλαβής της επιτροπής.  

β) της υπηρεσίας υποστήριξης της ιστοσελίδας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ύψους 24.599€ η οποία ανατέθηκε με την απόφαση 228/2015 του Δημάρχου μας. Συγκεκριμένα θα ήθελα να μου παρέχετε:

1) αντίγραφο της μελέτης με βάση την οποία γίνεται η παροχή της υπηρεσίας

2) αντίγραφο των απαιτήσεων τεχνικής ικανότητας και εμπειρίας και στελεχών του υποψηφίου αναδόχου

3) αντίγραφο της προσφοράς της αναδόχου εταιρείας

4) επίσημα στοιχεία για την «δωρεά» της αναδόχου προς τον Δήμο μας, σχετικά με την κατασκευή της επίσημης ιστοσελίδας του δήμου μας

5) απόφαση αποδοχής της σχετικής «δωρεάς» από τον Δήμο μας.

6) έγγραφο παράδοσης της αναδόχου και πρωτόκολλο παραλαβή από τον Δήμο μας.

Για όλα τα ανωτέρω, αναλογιζόμενος το φόρτο εργασίας της υπηρεσίας σας, θα μπορούσα μετά από σχετική ειδοποίησή σας, να μεταβώ στον Δήμο, προκειμένου να διευκολύνω στην αναζήτηση εγγράφων και τη δημιουργία αντιγράφων.

Πάντα στη διάθεσή σας.

Ανδρέας Βασιλόπουλος