Αρ.Πρωτ.: BA34950918

Πικέρμι, 27/09/2018

Προς: Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου

Υπόψη: κ. Δημάρχου, κ. Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου


Θέμα: Αναπάντητα ερωτήματα από τις υπηρεσίες του Δήμου και του Προεδρείου


Αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος η μη απάντηση από τις υπηρεσίες και το Προεδρείο στις ερωτήσεις που θέτουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ως Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής παράταξης σας έχω υποβάλλει πολλά ερωτήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα επί μήνες. Συγκεκριμένα:

 1. Από τις 03/07/2018, «Εγκατάσταση οικίσκου και επέκτασης αυτού στο γήπεδο της Διώνης» (αρ.πρωτ. 8547/04.07.2018).
 2. Από τις 12/07/2018, «Χορήγηση αντιγράφων για τη λήψη γνωμοδότησης περί κατάργησης της μονοδρόμησης της οδού Σκουζέ» (αρ. πρωτ. 8947/13.07.2018).
 3. Από τις 29/05/2018, «Αίτημα χορήγησης αντιγράφου της μελέτης στατικότητας της γέφυρας Bailey (Μπέλεϋ) επί της οδού Αρίωνος» (αρ. πρωτ. 6706/29.05.2018).
 4. Από τις 08/05/2018, «Δημοτική Συγκοινωνία – Παρατηρήσεις της παράταξης μας για τη λειτουργία και αίτημα για χορήγηση στοιχείων» (αρ. πρωτ. 5558/08.08.2018).
 5. Από τις 26/04/2018, «Τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας και καταλληλότητας και αδειοδοτήσεις αναφορικά με τις διαφημιστικές πινακίδες που πρόσφατα τοποθετήθηκαν σε σημεία του Δήμου μας» (αρ. πρωτ. 5111/27.04.2018).
 6. Από τις 26/02/2018, «Ερώτημα για πολεοδομική καταλληλότητα (χρήση γης) οικοπέδων που προορίζονται βοηθητικοί χώροι του κοιμητηρίου Ραφήνας» (αρ. πρωτ. 2305/26.02.2018).
 7. Από τις 26/04/2018, «Ερώτημα για πολεοδομική καταλληλότητα (χρήση γης) οικοπέδων που προορίζονται βοηθητικοί χώροι του κοιμητηρίου Ραφήνας» (αρ. πρωτ. 5112/27.04.2018).
 8. Από τις 20/04/2018, «Κανονισμός λειτουργίας ΔΣ σχετικά με το δικαίωμα ομιλίας του Γεν. Γραμματέα» (αρ. πρωτ. 4803/23.04.2018).
 9. Από τις 16/03/2018, «Διαχείριση αδέσποτων ζώων Ραφήνας – Πικερμίου με τη συμβολή της ομάδας μας» (αρ. πρωτ. 3205/19.03.2018).
 10. Από τις 08/03/2018, «1) Γνωστοποίηση στο ΔΣ της θεσμικής παράλειψης και 2) Αίτημα χορήγησης αντιγράφων πεπραγμένων αναφορών του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου» (αρ. πρωτ. ΒΑ 0541/0318).
 11. Από τις 04/12/2017, «Αίτημα παροχής εξηγήσεων και στοιχείων για τη σύμβαση μεταξύ Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και ιδιωτικής εταιρείας «MONTANA-GM ΙΚΕ», κατόπιν της υπ’αριθμ. 189/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» (αρ. πρωτ. 2304/27.02.2018).

Παρακαλώ όπως μεριμνήσετε για την άμεση απάντηση των ανωτέρω, καθότι εκτός του διοικητικού παραπτώματος, η μεγάλη καθυστέρηση δυσκολεύει και το έργο της ορθής αντιπολίτευσης.

 

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Βασιλόπουλος