Σκοπίμως ή από κακούς χειρισμούς, ο Συμπαραστάτης Δημότη και της Επιχείρησης, παραμένει ανύπαρκτος στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και αυτό δυσκολεύει τη διαφάνεια στη διοίκηση.

Την ίδια περίοδο που ο «συμπαραστάτης» στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας έχει χειριστεί πάνω από 700 υποθέσεις διαμεσολάβησης για προβλήματα στη σχέση κατοίκων και Δήμου, στον γειτονικό Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου ο συμπαραστάτης παραμένει ουσιαστικά «ανύπαρκτος». Χαρακτηριστικό δε είναι ότι ούτε ο ίδιος αλλά ούτε και ο Δήμος έχουν προβεί σε οποιουδήποτε είδους ενημέρωση των Δημοτών σχετικά με τις αρμοδιότητές του, την τοποθεσία του γραφείου του ή τις ώρες που δέχεται τους Δημότες για να υποβληθούν αιτήματα ή καταγγελίες κατά του Δήμου.

Το Σεπτέμβριο 2015 (ένα έτος μετά την εκλογή του κ. Παυλίδη στη θέση αυτή) ήταν η πρώτη φορά που επεσήμανα το πρόβλημα, με ερώτησή μου μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να λάβω την απογοητευτική απάντηση-υπεκφυγή ότι «ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε γραφείο να του δώσουμε, αλλά ούτως ή άλλως η ανάγκη για συμπαραστάτη στον Δήμο μας είναι μικρή γιατί όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας».

Το Φεβρουάριο 2016 (πέντε μήνες μετά) επανέφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή ενόχληση που είχα από Δημότη μας για πρόβλημά του με Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας. Η απάντηση ήταν παρόμοιας φύσης, με τον κ. Δήμαρχο να μειώνει και πάλι την αξία του συμπαραστάτη, με το φοβερό επιχείρημα ότι «κανένας δεν με έχει βρει και να μου πει ότι ψάχνει τον συμπαραστάτη».

Για την ιστορία της υπόθεσης να θυμίσω ότι για τη θέση αυτή είχαν θέσει υποψηφιότητα τρεις δικηγόροι, από τους οποίους το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2014 επέλεξε τον συνταξιούχο κ. Παυλίδη, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει την προβλεπόμενη αντιμισθία. 
Εκ του αποτελέσματος όμως συμπεραίνω ότι ο Δήμος προσέλαβε, ακόμα και χωρίς αντιμισθία, ένα άτομο που δεν ήταν διατεθειμένο να προσφέρει έργο και είναι σίγουρο ότι όταν ψήφιζα υπέρ του κ. Παυλίδη, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, θα επέλεγα άλλο άτομο εάν ήξερα ότι τελικά ο Δήμος μας δεν θα έχει «συμπαραστάτη».

Να θυμίσω επίσης, ότι ο συμπαραστάτης αποτελεί ανεξάρτητη αρχή (άρθρο 77 του Ν. 3852/2010), με στόχο:
α) την υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών κι επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και την διαμεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους,
β) τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Συμπαραστάτη, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος ο Συμπαραστάτης εντοπίζει. Οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ενώ αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου, με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Προσωπικά θεωρώ και την ανυπαρξία του «συμπαραστάτη» και την ολιγωρία της Δημοτικής Αρχής, στο θέμα αυτό, πολύ σημαντικά προβλήματα. Το επιχείρημα ότι αποποιήθηκε την αντιμισθία (στο κάτω-κάτω έπρεπε να διαλέξει μεταξύ της αντιμισθίας και της σύνταξης που ήδη λαμβάνει) δεν υφίσταται ως λόγος για να μην ασκεί τα καθήκοντά του.

Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, έχουμε ευθύνη που επιλέξαμε ένα άτομο που δεν ασκεί τα καθήκοντά του. Οφείλουμε, απέναντι στον Δήμο και απέναντι στους Δημότες μας, να απαιτήσουμε: 
α) την τακτική και καθημερινή παρουσία του κ. Παυλίδη σε γραφείο μέσα στον Δήμο, 
β) την ενημέρωση των Δημοτών για τις αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη και για τις ώρες που αυτός θα δέχεται στο γραφείο του καταγγελίες, 
γ) τη σύνταξη και δημοσιοποίηση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων,
δ) τη σύνταξη προτάσεων βελτίωσης και τη δημοσιοποίηση αυτών μέσω της ιστοσελίδας του δήμου μας.

Πικέρμι, 24 Φεβρουαρίου 2016

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Βασιλόπουλος
Καθηγητής ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου
Επικεφαλής Δύναμης Ανάπτυξης
www.avassilopoulos.gr – κιν.6942 790900

www.irafina.gr