ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς: Πρόεδρο ΔΟΠΑΠ κ. Δουβίτσα Γεώργιο

           Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠΑΠ

Κοιν.: Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μπουρνούς Ευάγγελο

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου

Θέμα: Σκανδαλώδεις οι παραχωρήσεις του ΔΟΠΑΠ στη νέα σύμβαση μίσθωσης της ΑΡΕΤΟΥΣΑΣ        

Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ.