Ένα μήνυμα από τον Γιώργο Μαργώνη της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Δελφών.

Δυστυχώς ακόμα εμείς δεν έχουμε τέτοιο τμήμα αλλά σύντομα δρομολογούμε τη σύσταση του Τμ. Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης!

Γιατί φυσικά όλοι σχεδόν οι άλλη δήμοι της Ελλάδας έχουν τμήμα συγκεκριμένο για να υποβάλλει τις προτάσεις του σε χρηματοδοτούμενα έργα.

Δείτε το βίντεο.