Ο υπ. δημοτικός σύμβουλος Σάββας Ιωαννίδης και ο Δημήτρης Αντωνάκος (rafinatanews.gr), επισημαίνουν τα παράλογα του “Bournous cat house project” και σχολιάζουν με τον δικό τους τρόπο, τις δικαιολογίες του Μπουρνούς για το διογκωμένο κόστος του έργου.
Από την τσέπη των δημοτών βγήκαν 8.060,00€ για μια κατασκευή που “σκόρπισε” μέσα σε δύο ημέρες!