Με άρθρο του σε τοπική εφημερίδα, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη Δύναμη Ανάπτυξης, Φίλιππος Τζουμέρκας, Χημικός και τ. Διευθυντής Ελέγχου Ποιότητας και Προστασίας Νερού στην ΕΥΔΑΠ, ενημερώνει τους δημότες για το τι πρέπει να προσέχουν, μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης μετά από διακοπή.

Παρακάτω μας δίνει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα:

Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αυτό το θέμα, επειδή πιστεύουμε ότι είναι από τα σημαντικά θέματα στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Δυστυχώς το πρόβλημα ξεκινά από την απλουστευμένη αντίληψη ότι έργο των συνεργείων επισκευής βλαβών του δικτύου είναι αποκλειστικά η αποκατάσταση της υδροδότησης μετά τις επισκευές αφήνοντας σε πολύ δεύτερη θέση ή παραλείποντας το έργο της αποκατάστασης της ποιότητας του νερού στη βρύση του καταναλωτή, που συνδέεται άμεσα με την υγεία των καταναλωτών, αφού οι υδραυλικοί και οι εργάτες των συνεργείων, συνήθως δεν διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις.

Η ποιότητα του νερού: Η ποιότητα του νερού μεταβάλλεται συνεχώς στην πορεία του από την πηγή υδροδότησης μέχρι τον καταναλωτή. Όταν η λειτουργία του δικτύου είναι κανονική δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες μεταβολές στα:

Αντιθέτως στις περιπτώσεις επισκευών, διαρροών, ή ατυχημάτων του δικτύου ενδέχεται να παρατηρηθούν παροδικά αξιοσημείωτες μεταβολές των παραπάνω χαρακτηριστικών, οι οποίες σχεδόν πάντοτε ακολουθούν τις περιόδους μειωμένης πίεσης ή διακοπής του νερού. Αυτές οι μεταβολές στην ποιότητα γίνονται αντιληπτές αμέσως όταν αποκατασταθεί η υδροδότηση και ενδέχεται να συνοδεύονται από μόλυνση του νερού με παθογόνα μικρόβια. Ο ακριβής προσδιορισμός των τιμών των χαρακτηριστικών του νερού (παραμετρικών τιμών) είναι έργο του χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου και του φορέα που υδροδοτεί την περιοχή.

Ο ρόλος του καταναλωτή περιορίζεται σε απλές δοκιμές με συνηθισμένα οικιακά σκεύη και υλικά με σκοπό να αποφασίσει σε λίγα λεπτά αν πρέπει να αποκλείσει τη χρήση του νερού ως πόσιμο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μικροβιολογικού εργαστηρίου. Οι όποιες πληροφορίες συγκεντρωθούν από τον καταναλωτή επιβάλλεται να ανακοινωθούν στους υπευθύνους του φορέα που υδροδοτεί την περιοχή.

Σκεύη και υλικά

Σκοπός των δοκιμών

Είναι η διαπίστωση ότι το νερό της βρύσης δεν περιέχει στερεά σωματίδια (ιζήματα) ή αιωρούμενα σωματίδια (θολότητα) και ότι περιέχει χλώριο. Σε αυτές τις συνθήκες αποκλείεται η μικροβιακή μόλυνση και επομένως ο άμεσος κίνδυνος του καταναλωτή.

Τι πρέπει να κάνει ο καταναλωτής:

  1. Αμέσως μετά την αποκατάσταση της υδροδότησης πρέπει να ξεπλύνουμε με νερό το εσωτερικό δίκτυο της οικίας. Αυτό γίνεται αρχικά μόνον από τον διακόπτη κρύου νερού (στη θέση που γεμίζει η μπανιέρα) τελείως ανοικτό για περίπου δέκα λεπτά. ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΡΥΣΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ.
  2. Γεμίζουμε τη μπανιέρα περίπου 30 εκατοστά ύψους νερού. Παρατηρούμε το νερό. Αν υπάρχει χρώμα ή ιζήματα αδειάζουμε τη μπανιέρα και επαναλαμβάνουμε την ενέργεια 2. μέχρι να καθαρίσει το νερό.
  3. Γεμίζουμε τελείως μία φιάλη 1.5l , την κλείνουμε και την διατηρούμε. Σε περίπου δύο ώρες ελέγχουμε αν φαίνονται ιζήματα στον πυθμένα.
  4. Γεμίζουμε ήρεμα ένα ποτήρι και αμέσως το τοποθετούμε στη θέση της ηλεκτρικής κουζίνας πάνω στη μαύρη κεραμική εστία. Φωτίζουμε με το φακό την επιφάνεια του νερού και παρατηρούμε πως διαυγάζεται. Αν η διαύγαση αρχίζει από τον πυθμένα πρόκειται για φυσαλίδες αέρα που δεν πρέπει να μας ανησυχούν. Αν η διαύγαση αρχίζει από την επιφάνεια ή καθυστερεί περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά πρόκειται για ιζήματα και πρέπει να το σημειώσουμε και να μην χρησιμοποιήσουμε το νερό ως πόσιμο.
  5. Σε ένα λευκό φλιντζάνι για καφέ τοποθετούμε μία ταμπλέτα DPD και το γεμίζουμε με νερό περίπου 3 εκατοστά. Ανακινούμε ώσπου να διαλυθεί η ταμπλέτα και παρατηρούμε το χρώμα. Ροζ χρώμα εμφανίζεται όταν το νερό περιέχει χλώριο. Αν δεν εμφανιστεί ροζ χρώμα το σημειώνουμε και δεν χρησιμοποιούμε το νερό ως πόσιμο.
  6. Ανοίγουμε όλες τις βρύσες της οικίας περίπου 10 λεπτά και επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες 4. και 5. Αν δεν επιβεβαιώνεται η απουσία σωματιδίων και η παρουσία χλωρίου δεν χρησιμοποιούμε το νερό ως πόσιμο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του μικροβιολογικού εργαστηρίου από το Φορέα Ύδρευσης.

 

Φίλιππος Τζουμέρκας
Xημικός, τ. Διευθυντής Ελέγχου Ποιότητας και Προστασίας Νερού στην ΕΥΔΑΠ
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τη «Δύναμη Ανάπτυξης»
και τον καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλο