Άκρως ενημερωτική (για όλο το κλιμάκιό μας) η επίσκεψη/ξενάγηση στο ΚΕΛ της Λάρνακας, ειδικά για εκείνους που αφορίζουν την ιδέα ενός ΚΕΛ στην περιοχή μας. Πρέπει επιτέλους να οδηγήσουμε τις εξελίξεις και να μην τις ακολουθούμε. Και η εγκατάσταση είναι ήδη 15 χρόνια μέσα σε περιοχή Natura!

Ένα πράγμα με τρόμαξε μόνο. Η φράση που ακούστηκε “Πρέπει να κάνουμε ένα ΚΕΛ άρον-άρον”. Δεν πρέπει να το κάνουμε στο πόδι. Πρέπει να θέσουμε τις προδιαγραφές μας και να αντισταθούμε εάν δεν γίνουν σεβαστές.

Επιμένω όμως ότι μπορούμε και πρέπει να παλέψουμε να γίνει 3βάθμιο, κλειστό, με επαναχρησιμοποίηση νερού, με ανάπλαση της περιοχής εγκατάστασης και φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση να μην υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης βυτιων λυμάτων.

Από εδώ πηγαίνει η λύση, από εκεί πηγαίνει η λύση, τελικά θυμηθείτε με ότι θα καταλήξει στο τοπικό ΚΕΛ!