Μια από τις καινοτομίες του Καλλικράτη (άρθρο58 Ν. 3852/2010) αποτελεί η νέα αρμοδιότητα του δημάρχου να συνιστά, με απόφασή του, ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου για την μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του Δήμου, στις οποίες συμμετέχουν, εκτός από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι του Δήμου, υπάλληλοι του δημοσίου τομέα ή ιδιώτες.

Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στη δημοτική αρχή να χρησιμοποιεί, συμπληρωματικά, πέραν των δημοτικών συμβούλων και του προσωπικού του δήμου, και υπαλλήλους από όλον τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα, ακόμη όμως και ιδιώτες, ώστε να μελετά, να διαμορφώνει και να παρακολουθεί την εκτέλεση του δημοτικού έργου με άτομα εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που ίσως δεν διαθέτει ο Δήμος.

Η Δύναμη Ανάπτυξης ενεργοποιεί τη δυνατότητα αυτή, ώστε οι υπηρεσίες του Δήμου, παράλληλα με την αναδιοργάνωσή τους, να υποστηριχτούν και με ένα νέο θεσμικό διοικητικό σχήμα που συνδυάζει την γνώση των προβλημάτων που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου με τον μεγαλύτερο βαθμό ειδίκευσης που τυχόν συναντάται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε πεπειραμένα πρόσωπα.

Γιώργος Γεωργακαράκος, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δικηγόρος – Προϊστάμενος Νομικής Διεύθυνσης Δήμου Αθηναίων

Υποψήφιος Δήμαρχος Ανδρέας Βασιλόπουλος

www.dynamianaptyxis.gr

mail: zoegeg@gmail.com