Αρ.Πρωτ.: BA33830717 

Πικέρμι, 18/07/2017

Προς: κ. Ευάγγελο Μπουρνούς, Δήμαρχο Ραφήνας-Πικερμίου

Κοιν: Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, Μέλη Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου


Θέμα: Παράνομες απευθείας αναθέσεις υπηρεσιών    


Κύριε Δήμαρχε,

Πρόσφατα, αν και παρόμοια περιστατικά είχαν παρατηρηθεί και παλαιότερα, ο Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου προέβη σε απευθείας ανάθεση υπηρεσιών, χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στις παρακάτω δύο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στο Διαύγεια:

ΑΠΟΦΑΣΗ 319/2017 Περί απ΄ ευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΡΑΦΗΝΑΣ» (https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ε3ΡΩ16-6Ω4)

ΑΠΟΦΑΣΗ 318/2017 Περί απ΄ ευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» (https://et.diavgeia.gov.gr/decision/view/Ω7Θ8Ω16-7ΔΚ)

Όπως είναι γνωστό, τόσο η σχετική νομοθεσία, όσο και οι κανόνες ηθικής τάξης που πρέπει να διέπουν τις ενέργειές σας, δεν επιτρέπουν να κάνει ο Δήμος δύο απευθείας αναθέσεις ύψους 24.600€ (20.000€ πλέον ΦΠΑ), την ίδια ημερομηνία, για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο και στον ίδιο ανάδοχο. Αυτό εσείς το πράξατε, διαχωρίζοντας απλώς ότι η μία ανάθεση αφορά στο Πικέρμι και η άλλη στην Ραφήνα, αγνοώντας ότι πρόκειται για περιοχές του ίδιου Δήμου.

Παρακαλώ για την ανάκληση των αποφάσεων που υπογράψατε ως Δήμαρχος στις 13/07/2017 και την προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δήμου μας και να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Αναμένω την άμεση απόκρισή σας και ενημέρωση επί των ενεργειών σας.

 

Ανδρέας Βασιλόπουλος