Αρ.Πρωτ.: ΒΑ33600517

Πικέρμι, 17/05/2017

Προς:

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

Υπόψη: κας Καϊτατζή Αθανασίας

2. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών, Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Υπόψη: κας Ζαλοκώστα Ευανθίας – Αναστασίας


Θέμα: Παρατηρήσεις Ανδρέα Βασιλόπουλου στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την κατασκευή ΚΕΛ για Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου


Λαμβάνοντας υπόψιν τη σημαντικότητα του έργου «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας- Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση επεξεργασμένων εκροών» που βρίσκεται σε Δημόσια Διαβούλευση από 14/03/17 έως και 18/05/2017, σας παραθέτω τις εξής παρατηρήσεις επί της ΜΠΕ.

Οι παρατηρήσεις υποβάλλονται από την επιστημονική ομάδα του Καθηγητή Ανδρέα Βασιλόπουλου, Δημοτικού Συμβούλου Ραφήνας-Πικερμίου, μετά από συζήτηση με κατοίκους και φορείς που ήρθαν σε επικοινωνία ή υπέβαλλαν σχετικά ερωτήματα μέσα από την ανοικτή πύλη ενημέρωσης http://kel.avassilopoulos.gr που παρουσιάζει αναλυτικά την ΜΠΕ στο διαδίκτυο.

Πριν αναφερθούμε στις παρατηρήσεις επί της μελέτης, θα ήθελα να επισημάνω κάτι επί της διαδικασίας. Παρατηρήσαμε ότι καθόλη την περίοδο της διαβούλευσης δεν υπήρξε ικανοποιητική δημοσιότητα της μελέτης προς φορείς και κατοίκους (ούτε στο site της Περιφέρειας, ούτε του Δήμου).  Εξ αιτίας αυτού, πολλοί ήταν οι κάτοικοι που δεν είχαν άμεση πρόσβαση στα κείμενα και τους χάρτες της μελέτης. Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για αυτό;

 

ΣΗΜΕΙΟ 1

Ένα εύλογο ερώτημα που τίθεται για την τοπική κοινωνία και δεν έχει θιγεί επίσημα σε καμία από τις απαντήσεις που έχουμε λάβει, είναι εάν το νερό θα παρέχεται δωρεάν για τους δημότες μας. Το θεωρούμε αυτονόητη αντισταθμιστική παροχή  προς τους κατοίκους και την περιοχή μας. Στην μελέτη δεν αναφέρεται πουθενά και θα είναι σημαντικό σημείο τριβής και αδικεία να αγοράζουμε στο μέλλον το νερό που θα παράγεται από το ΚΕΛ της περιοχής μας.

 

ΣΗΜΕΙΟ 2

Λείπουν από την μελέτη αναφορές στην ύπαρξη συνάθροισης κατοικιών στην περιοχή εγκατάστασης του ΚΕΛ. Το ΦΕΚ 135 αναφέρει ότι πρέπει να ελεγχθεί  η ύπαρξη κατοίκων, ακόμα και αν αυτοί είναι άστεγοι, πόσο μάλλον μικρών οικισμών, όπως είναι η  Βουνούπολη,  το ΤΕΒΕ, το  Ήμερο Πεύκο κλπ..

 

ΣΗΜΕΙΟ 3

Στη μελέτη αναφέρεται ως εναλλακτική θέση (επειδή είναι υποχρεωτικό να εξεταστούν εναλλακτικές θέσεις) και η Λακαθέλλα που έχει αιτιολογημένα απορριφθεί από την επιτροπή μεγάλων έργων. Για αυτόν το λόγο θα έπρεπε να υπάρχουν εφικτές εναλλακτικές θέσεις για να εξετάσουμε ποιες επιστημονικά προκρίνονται.

 

ΣΗΜΕΙΟ 4

Υπάρχει αντίφαση στην σελίδα 193-194 (ή 181-182) της μελέτης, καθώς αναφέρει πως το επίπεδο του θορύβου, εκτός των κτιρίων, είναι 65dBA και παράλληλα αναφέρει ότι αυτό είναι πολύ μικρότερο από το όριο των 60dBa. Τι ισχύει από τα δύο; Το όριο είναι μεγαλύτερο ή το επίπεδο θορύβου μικρότερο;

 

ΣΗΜΕΙΟ 5

Τι προβλέπεται για τις αστοχίες στα αντλιοστάσια που είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά στην θάλασσα; Διότι λαμβάνοντας υπόψη πως η υπερχείληση που προβλέπεται δεν είναι αποδεκτή λύση και εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους, στις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις αστοχίας και των εφεδρικών μηχανισμών, τα ανεπεξέργαστα λύματα θα υπερχειλίζουν δημιουργώντας προφανές πρόβλημα. Για όλα τα προαναθερφέντα προβλήματα, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για αυτόματη διακοπή της ροής των λυμάτων, σε περιπτώσεις αστοχίας ή εφεδρικές δεξαμενές ασφαλείας. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι απαράβατος όρος ώστε να προστατεύεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και το φυσικό περιβάλλον.

 

ΣΗΜΕΙΟ 6

Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός πως η περιοχή εγκατάστασης βρίσκεται δίπλα σε ρέμα και μάλιστα σε περιοχή που έχουν υπάρξει πλημμύρες. Συνεπώς σε περιπτώσεις πλημμύρας, θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα αφού η εν λόγω μελέτη δεν προβλέπει κάποια λύση. 

 

ΣΗΜΕΙΟ 7

Από τη μελέτη δε δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης βυτιοφόρων με λύματα και αυτό μας βρίσκει σύμφωνους. Θα θέλαμε όμως ξεκάθαρα να τονίζεται ότι αποκλείεται η μελλοντική σύνδεση βυτίων, καθότι κάτι τέτοιο θα ήταν απαράβατος όρος για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και για το φυσικό περιβάλλον.

 

ΣΗΜΕΙΟ 7

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που προκύπτει και δημιουργεί έντονη ανησυχία, είναι η ποιότητα επεξεργασμένου ύδατος. Η μελέτη αναφέρει ότι διαφοροποιείται (και μάλιστα αρκετά) στην περίπτωση εκβολής στη θάλασσα, από ότι σε εκείνη αρδευτικής χρήσης. Θα πρέπει να προβλεφθεί ποιότητα επεξεργασμένου ύδατος  επιπέδου άρδευσης για όλο το έτος και ανεξαρτήτως εκβολής στην θάλασσα. Αυτό θα προστατεύσει το περιβάλλον, θα εφυσηχάσει τους κατοίκους και θα διατηρήσει την ποιότητα ζωής μας, καθόλο το έτος.

 

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Βασιλόπουλος