Είναι λογικός ο σάλος που έχει προκληθεί από την απόφαση της δημοτικής αρχής, του Δημάρχου δηλαδή, να εισηγηθεί αμοιβές 800€ για τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου. Καθένας για τους δικούς του λόγους βρέθηκε αντίθετος με την απόφαση αυτή, που περιέργως ψηφίστηκε μόνον από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Δημοτικής αρχής.
 
Ορθώς ο κ. Λουκάτος δήλωσε δημόσια ότι δεν θα λάβει την αμοιβή αυτή και περιμένω να δω παρόμοιες δηλώσεις και από τους υπόλοιπους δικαιούχους. Όμως, ακόμα και εάν όλοι αρνηθούν τις αμοιβές τους το ηθικό πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει.
 
Τα άτομα αυτά που διοικούν νομικά πρόσωπα όπως ο ΔΟΠΑΠ, κατάλληλα ή όχι δεν θα το κρίνουμε σήμερα, είναι βέβαιο ότι δεν επελέγησαν μέσα από μία ανοικτή διαδικασία, δεν επελέγησαν με κριτήριο το βιογραφικό του και την καταλληλότητά τους για τη θέση που κατέχουν. Επελέγησαν από τον Δήμαρχο, ο οποίος εισηγήθηκε τα ονόματά τους και ψηφίστηκαν από το δημοτικό συμβούλιο. Προσωπικά, λοιπόν, βρίσκω αδιανόητο να δίνει ο Δήμαρχος αμοιβές σε άτομα που επέλεξε και διόρισε ο ίδιος.
 
Είναι θέμα ηθικής τάξης και χρηστής διοίκησης και οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν για κάτι τέτοιο (η παράταξή μας φυσικά το καταψήφισε), πρέπει ακόμα και τώρα να λάβουν δημόσια θέση.
 
Δρ. Ανδρέας Βασιλόπουλος