Λύνονται τα προβλήματα στο παρά πέντε; Προγραμματιζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας.

Δείτε το βίντεο.