Αρ.Πρωτ.: OTA34340418

Πικέρμι, 26/04/2018

Προς: Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου

Υπόψη: κυρίας Σκαμάγκα Αλεξάνδρας, Προϊσταμένης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου


Θέμα: Τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας και καταλληλότητας και αδειοδοτήσεις αναφορικά με τις διαφημιστικές πινακίδες που πρόσφατα τοποθετήθηκαν σε σημεία του Δήμου μας


Αναφορικά με τις διαφημιστικές πινακίδες τύπου «ρακέτας» που πρόσφατα τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία του Δήμου μας (σχετική η με αρ. 189/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου), παρακαλώ όπως μου απαντήσετε εάν οι πινακίδες που τοποθετήθηκαν είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ 51138/25.11.2003 (ΦΕΚ 1788/02.12.2003 τεύχος Β’) στην οποία άλλωστε παραπέμπει η ανωτέρω απόφαση του ΔΣ αλλά και η προγενέστερη 8/2017 απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σχετικά με τα αναφερόμενα στην παρούσα υπέβαλλα ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή, στη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2018,  αλλά δεδομένου ότι οι απαντήσεις που έλαβα δεν κάλυπταν την ερώτηση και δεδομένου ότι ο Νόμος είναι σαφής για τις περιπτώσεις τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους, αναγκάζομαι να υποβάλλω και γραπτώς τα ερωτήματά μου στην υπηρεσία σας.

Η εν λόγω ΚΥΑ θέτει σαφείς προδιαγραφές και συγκεκριμένα:

 1. στήριξη με εγκιβωτισμό των κατακόρυφων στοιχείων σε βάση από σκυρόδεμα (σημειωτέον ότι οι ανωτέρω πινακίδες έχουν στηριχθεί μόνο με βίδες εκτόνωσης, το οποίο – κατά τα λεγόμενα του Αντιδημάρχου κ. Καλφαντή ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούν επαρκή και σύννομο τρόπο στήριξης αυτών όταν εδράζονται σε τσιμεντένιες επιφάνειες – ),
 2. απαγόρευση τοποθέτησης φωτεινών πινακίδων σε πεζοδρόμια,
 3. απόσταση κορνίζας από το έδαφος τουλάχιστον 2,5μ,
 4. απόσταση κορνίζας από τη ρυμοτομική γραμμή τουλάχιστον 2,5μ,
 5. τοποθέτηση στις πλατείες διαφημιστικών πλαισίων τύπου «πύργος» και όχι τύπου «ρακέτας»,
 6. απαγόρευση φωτεινών ή φωτιζόμενων πλαισίων σε γήπεδα εκτός σχεδίου.
 7. απαγόρευση τοποθέτησης παντός είδους πινακίδων σε
 8. χρήση ειδικών πυράντοχων υλικών στα πλαίσια που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 30 μ. από δασικές εκτάσεις ή εκτάσεις με πλούσια βλάστηση (πχ Ντράφι, Διώνη κ.λ.π.).
 9. απαγόρευση τοποθέτησης πλαισίων σε πάρκα, άλση, δασικές εκτάσεις, στον αιγιαλό και την παραλία και γενικά σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο εκτός πεζοδρομίων και πλατειών, τόσο μέσα στους κοινόχρηστους αυτούς χώρους, όσο και κατά μήκος του ορίου τους.

Παρακαλώ, επίσης, όπως μου προσκομίσετε αντίγραφα  των κάτωθι εγγράφων που σύμφωνα με το νόμο (Ν. 2946/2001 ) πρέπει να έχουν (και θεωρούμε ότι έχουν) ήδη εκδοθεί και βρίσκονται στο σχετικό φάκελο της υπηρεσίας σας :

 1. τις υπεύθυνες δηλώσεις, υπογεγραμμένες από πολιτικό μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί τη στατική επάρκεια ενός εκάστου των διαφημιστικών πλαισίων, όπως ρητώς προβλέπεται ως υποχρέωση με βάση την παρ/φο 5, του άρθρου 3 της σχετικής ΚΥΑ.
 2. Τις υπεύθυνες δηλώσεις αδειούχου εγκαταστάτη, υπογεγραμμένες από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό, που είναι αναγκαίες για την ηλεκτροδότηση των διαφημιστικών πλαισίων που επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα, όπως εν προκειμένω (αρ. 3 παρ. 7 της ανωτέρω ΚΥΑ).
 3. Τις άδειες τοποθέτησης πλαισίων και τις άδειες διαφήμισης που αφορούν κάθε μία τοποθετημένη πινακίδα (αρ. 4 και 5 Ν. 2946/2001) οι οποίες πρέπει να αναγράφονται και στο σώμα τις κάθε μίας πινακίδας, τέτοια όμως συγκεκριμένη αναφορά μέχρι και σήμερα δεν υφίσταται στα ήδη τοποθετημένα πλαίσια.
 4. Αναλυτική ενημέρωση για τα τέλη διαφήμισης που έχει καταβάλει η εταιρεία ΜΟΝΤΑΝΑ ΙΚΕ για τις διενεργούμενες διαφημιστικές καταχωρήσεις στα ανωτέρω πλαίσια.

Τέλος θα σας παρακαλούσα να μου επισημάνετε εάν η Δημοτική Αρχή ανέθεσε σε υπάλληλο της υπηρεσίας σας τον επιτόπιο έλεγχο, ως προς την καταλληλότητα και την ασφάλεια, των διαφημιστικών πινακίδων που τοποθέτησε η ιδιωτική εταιρεία ΜΟΝΤΑΝΑ ΙΚΕ στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας.

 

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Βασιλόπουλος